Hvad kan vi hjælpe med?

Ligeværdighed, nærvær og troværdighed er mit værdigrundlag

Alle kan komme i en  situation, hvor man har brug for proffesionel rådgivning og vejledning. Livet byder også ind imellem på psykiske udfordringer eller konkrete  problemer med børn, parforhold eller i arbejdslivet som kræver noget andet, end den samtale, man kan have med sin partner, venner og kollegaer.
Som psykolog har jeg særlig viden på en langt række områder, og nogle gange er det det, der er brug for, når problemer skal drøftes, håndteringsstrategier skal tilpasses, og der skal træffes gode og holdbare beslutninger.
En anden fordel ved at bruge en proffesionel til rådgivning er, at her er der plads, tid og tryghed til at fordybe sig i det der er svært og volder problemer. Der stilles indfølende, anerkendelse og anderledes spørgsmål og dette vil ofte give anledning til reflektion, at man får øje på nye handlemåder og vigtige eksientielle temaer.

Samtaler med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psukologbehandling, hvis du tilhører nedenstående personkreds:

 • Røveri-, volds-og voldtægtsofre.
 • Trafik-og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårøeende ved Dødsfald.
 • Personer der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignede ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • Personer md let til moderat angstlidelse herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
  Supervision:
 • Individuelt
 • Grupper

  Undervisning:
  Undervisnning kan tilbydes indenfor aftalte emner, foregå som undervisningsforløb indeholdende forskellige temaer eller være mere procesorienteret