Vores ordninger

Sygesikring og Prescriba Forsikring

Sygesikringsordning

Sygesikringen yder tilskud til psykologisk behandling indenfor følgende områder:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el. lign.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 • Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.
 • Henvisning til behandling under sygesikringsordningen foregår via egen læge og skal ske inden 12 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.
 • Undtaget fra denne tidsfrist er personer, der er henvist efter punkt 9.

Der ydes maksimalt tilskud til 12 samtaler. Dog undtaget kategori 10. Depression og 11. Angst, hvor der kan ydes tilskud til 24 behandlinger.