Psykologklinik Aalborg
Ligeværdighed, nærvær og troværdighed

Jeg er født i 1966. Er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2002. Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2004. Godkendt Specialist i psykopatologi i 2014.

Jeg er psykoterapeutisk videreuddannet, trænet af internationalt og nationalt anerkendte psykologer/psykiatere primært ud fra kognitive og metakognitive metoder. Desuden diverse kurser i ACT- Acceptance and commitment Therapy, Diverse kurser, workshops, og seminarer indenfor traumaterapi, familieterapi, psykodynamisk terapi, narrativ terapi m.m 

Jeg supervisor psykologer på vej til autoriasation eller specialist uddannelse. Jeg deltager løbende i kurser indenfor psykoterapeutiske område og modtager løbende psykoterapeutisk trænning fra internationalt anerkendt supervisor.

Jeg har overenskomst med sygesikringen. Jeg ha tavhedspligt i henhold til de etiske retningslinjer, der gælder for autoriserede psykologer

Tidligere ansættelser og erfaringsområder

Specialundervisning for voksne, Nordjylands Amt (nuværende Region Nordjylland)

 • PPR i Frederikshavn Kommune
 • Aalborg psukiatrisk sygehus
 • Brønderslev psykiatriske sygehus
 • Privathospitalet Alleris (børne/unge for  ADHD og Autisme)
 • Familieområde Nord, Aalborg kommune
 • Familieretshuse
 • Instut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS)
 • Praksiskonsulent for psykologområdet i RegionNordjylland
 • Kursusleder for adoptionsforberedelse kurser, Familiestyrelsen (nuværende Ankestyreslen)
 • Foredragsholder ADHD-Forening
 • Beskikket Børnesagkyndig af Familieretshuset i Børn og unge udvalg
 • Beskikket børnesagkyndig af Ungdomskriminalitets nævn

Supervisionsopgaver:

 • Supervison af psykologer på vej til autorisation eller specialistuddannelse
 • Supervision af andre faggrupper og tværfaglig supervision
 • supervision af leder/ledergrupper